Tomasz Kubacki

Tomasz Kubacki

Ekspert

Filolog, lektor i tłumacz języka hiszpańskiego (teksty ogólne, ekonomiczne, prawne), pilot wycieczek (kraje Europy południowo-zachodniej), a także rezydent turystyczny (Hiszpania). Od wielu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Praktyk, ponad 20 lat uczy zawodowo praktycznego języka hiszpańskiego i fakt ten determinuje zakres Jego zainteresowań: jak uczyć, by słuchacze rozumieli? Jak uczyć, by zapamiętywali? Jak uczyć, by samemu nie popaść w melancholię lub, co gorsza, wypalić się zawodowo? Reasumując, jak uczyć skutecznie? Jak sam mówi: Uczęszczał do socjalistycznej szkoły podstawowej, liceum doby przemian a w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ukończył Filologię Romańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Podyplomowo przygotowywał się do zawodu nauczyciela na Kwalifikacyjnych Studiach Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wielokrotnie uczestniczył w kursach i szkoleniach doskonalących, organizowanych dla nauczycieli języka hiszpańskiego w kraju i za granicą. Zajęło mu to około 200 dni.

Obszar działania

W Firmie współpracuje w ramach projektów szkoleniowych zorientowanych na kompetencje językowe. Ma świetny kontakt z grupą, potrafi skutecznie zachęcić do nauki języka hiszpańskiego.

Edukacja

Tłumacz