Karol Łopaciński

Karol Łopaciński

Ekspert

Doktor, adiunkt i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, autor ponad 40 publikacji naukowych. Kierownik i wykonawca w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych. Wieloletni nauczyciel akademicki, jak również szkoleniowiec w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, analizie danych i komunikacji zdalnej. Współorganizator oraz prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Główne obszary jego zainteresowań naukowych związane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w działalności marketingowej przedsiębiorstw. W szczególności zajmuje się badaniami w zakresie skuteczności promocji internetowej, wykorzystania mediów społecznościowych i technologii mobilnych w marketingu oraz rozwoju elektronicznych rynków usług. Członek Rady ds. Nauczania na Odległość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Obszar działania

Z firmą Dobre Kadry współpracuje przede wszystkim w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorstw oraz opracowywania materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne

Szkolenia