Magdalena Gruza-Krzyżanowska

Magdalena Gruza-Krzyżanowska

Ekspertka

Doktor psychologii klinicznej, psycholog, psychoonkolog, konsultant psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Zawodowo związana z opieką paliatywną. Zajmuje się także terapią i wsparciem osób w kryzysie oraz pracą z żałobą. Współpracowała m.in. z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, a także Uniwersytetem Wrocławskim.

Obszar działania

Prowadzi szkolenia z takich obszarów jak: komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z emocjami, zarządzanie czasem, praca z klientem „trudnym” (klient agresywny, roszczeniowy, bierny), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, a także w zakresie psychologii klinicznej, psychoonkologii i psychogeriatrii: praca z osobą przewlekle chorą (dla opiekunów oraz osób pracujących z pacjentami), wsparcie opiekunów osób starszych i dementywnych, radzenie sobie z lękiem, depresją i żałobą. 

Psychologia

Szkolenia