Beata Pachnowska

Beata Pachnowska

Ekspertka

Doktor psychologii społecznej. Specjalista ds. zarządzania (MBA, IPMA D, SCRUM). Specjalista ds. zarządzania środowiskiem przyrodniczym (EKOZNAWCA UWr).

Badacz rynku i opinii społecznej. Od 1995 r. wiceprezes i współwłaściciel IMAS International - firmy zajmującej się badaniami rynku. Od 2019 r. członek zarządu i udziałowiec Instytutu Drzewa  - firmy specjalizującej w szkoleniach osób zajmujących się drzewami, działaniach na rzecz rozwoju arborystyki w Polsce i w Europie. W przeszłości adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie współpraca z uczelniami w zakresie dydaktyki, doradztwa w zakresie badań naukowych i dyplomowych (m.in. UEW, SGGW).

Zaangażowana w projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Dobre Kadry, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski), Life + i RITA (Fundacja EKOrozwoju), Erasmus + (Dobre Kadry, Instytut Drzewa), w tym związane z LLL w różnych obszarach. Autor i promotor projektów badawczych dla klientów polskich i międzynarodowych, z licznymi publikacjami naukowymi, dydaktycznymi i popularyzatorskimi. Aktywny moderator badań jakościowych, strategicznych, facylitator (APMG). Członek towarzystw badań rynku - PTBRiO, ESOMAR oraz arborystycznych - Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Arboricultural Association.

Obszar działania

Wieloletnia współpraca z Firmą przede wszystkim w obszarze prowadzenia i raportowania badań pierwotnych (jakościowych i ilościowych) oraz publikacji dla zarządzających organizacjami/pracodawców.

Organizacja

Badania