Piotr Ciotucha

Piotr Ciotucha

Ekspert

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i  podyplomowych studiów handlu zagranicznego i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania, logistyki, handlu zagranicznego i negocjacji. Posiada 25-letnie doświadczenie biznesowe w handlu zagranicznym (eksport towarów i usług do Niemiec i Belgii). Jest absolwentem Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i  certyfikowanym facylitatorem (Certyfikat APMG International™ Facilitation). Uczestnik projektu wymiany w ramach Programu Leonardo da Vinci (Międzynarodowa praktyka zawodowa – potwierdzenie kompetencji zawodowych w ramach Europass-Mobilność) i innych projektów krajowych i międzynarodowych organizowanych przez Dobre Kadry.

Obszar działania

Współpraca z Firmą przede wszystkim w zakresie desk research i przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych.

Desk research

Materiały edukacyjne