Agnieszka Reisch-Radaczyńska

Agnieszka Reisch-Radaczyńska

Ekspertka

Pedagog specjalny i surdologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany tłumacz języka migowego.  Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących. Wieloletni pracownik i terapeuta w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Polskim Związku Głuchych we Wrocławiu. Wykładowca języka migowego, surdologopedii i pedagogiki specjalnej. 

Obszar działania

Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie osób z niepełnosprawnością i Głuchych. Tłumacz języka migowego i wykładowca podczas szkoleń.

Głusi

Szkolenia