Agnieszka Stanisławska

Agnieszka Stanisławska

Ekspertka

Specjalista w zakresie surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Certyfikowany tłumacz i wykładowca języka migowego. Jest osobą Głuchą. Jej pasją jest język migowy, jej pierwszy język. Bardzo dobrze rozumie swoich uczniów i wychowanków jako nauczyciel w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Wierzy, że Głusi mogą wszystko – oprócz słyszenia.

Obszar działania

Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie kultury osób Głuchych. Tłumaczka języka migowego.

Głusi

Tłumaczka