Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért (Węgry), Institute of Citizen's Sustainable Development and Health (Grecja), B&D Hotels S.A., HP Hotel Park Plaza Wrocław (Polska)
  • Program Erasmus+
  • Około 280 000 €
  • 09.2016 – 08.2019

Opis

Celem projektu była poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży gastronomiczno-hotelarskiej (HORECA). Cel ten został zrealizowany poprzez wypracowanie nowoczesnych, innowacyjnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i specyfiki osób głuchych. W projekcie wypracowano trzy rezultaty pracy intelektualnej, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy jakości oraz zwiększenia efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży HORECA. Są to:

R1: Koncepcja szkoleń dla głuchego pracownika na 10 stanowiskach pracy w branży HORECA: barista, barman, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, portier, pokojowy/pokojówka, ogrodnik, konserwator. Dla każdego z wybranych stanowisk powstał pakiet materiałów szkoleniowych obejmujący: sylabus (program szkolenia zawodowego) zgodny z Europejskimi Ramami Kształcenia, opis zawodu zawierający kluczowe kwestie związane z zadaniami, pożądanymi umiejętnościami, zakresem wiedzy, itp. stanowiący podręcznik / poradnik dla trenera / nauczyciela, zestaw filmów instruktażowych prezentujących najważniejsze aktywności w zawodzie oraz zasady bezpieczeństwa.

R2: Słownik tematyczny dla 10 stanowisk wyspecyfikowanych w ramach poprzedniego rezultatu.

R3: Głusi w pracy – Vademecum dla pracodawców z branży HORECA, które zawiera najważniejsze kwestie związane z zatrudnianiem osób niesłyszących.

Większość rezultatów powstała w 4 wersjach językowych: polskiej, greckiej, węgierskiej oraz angielskiej.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://dobrekadry.pl/wszystkie-zawody/

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00