Materiały dla osób głuchych i niedosłyszących, pracodawców,
szkół i wszystkich zainteresowanych

Podręcznik - "Głusi w świecie pracy"
przeznaczony jest dla pracodawców, którzy ze zrozumieniem podchodzą do osób niepełnosprawnych i chcą nawiązać z nimi współpracę, ale nie zawsze wiedzą jakie są ich potrzeby oraz jak skutecznie się z nimi komunikować.
przeznaczony jest dla pracodawców, którzy ze zrozumieniem podchodzą do osób niepełnosprawnych i chcą nawiązać z nimi współpracę, ale nie zawsze wiedzą jakie są ich potrzeby oraz jak skutecznie się z nimi komunikować.
Opublikowane materiały zostały sfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Materiały odzwierciedlają  jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.
MATERIAŁY BEZPŁATNE

Projekt Go4Future SkillsProjekt Go4DiversityProjekt Time2GrowProjekt LIFT - Learning in Facillited TeamsProjekt „Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych”Projekt „Inwestuj w siebie – nigdy nie jest za późno”


Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019