HORECA

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA – (09.2016 – 08.2019, źródło finansowania Program Erasmus+, wartość ok. 280 tys. Euro)

Projekt partnerstwa strategicznego w obszarze kształcenia zawodowego zrealizowany wspólnie ze stowarzyszeniem wspierającym osoby głuche Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért (Węgry), organizacją pozarządową Institute of Citizen’s Sustainable Development and Health (Grecja) oraz B&D Hotels SA, HP Hotel Park Plaza z Wrocławia. Celem projektu to poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działań na rzecz kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży gastronomiczno-hotelarskiej (HORECA). Cel ten został zrealizowany poprzez wypracowanie nowoczesnych, innowacyjnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i specyfiki osób głuchych. W projekcie wypracowano trzy rezultaty pracy intelektualnej, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy jakości oraz zwiększenia efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego osób niesłyszących i niedosłyszących w branży HORECA. Są to:

1.Koncepcja szkoleń dla głuchego pracownika na 10 stanowiskach pracy w branży HORECA: barista, barman, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, portier, pokojowy/pokojówka, ogrodnik, konserwator. Dla każdego z wybranych stanowisk powstał pakiet materiałów szkoleniowych obejmujący: sylabus (program szkolenia zawodowego) zgodny z Europejskimi Ramami Kształcenia, opis zawodu zawierający kluczowe kwestie związane z zadaniami, pożądanymi umiejętnościami, zakresem wiedzy, itp. stanowiący podręcznik / poradnik dla trenera / nauczyciela, zestaw filmów instruktażowych prezentujących najważniejsze aktywności w zawodzie oraz zasady bezpieczeństwa.
2.Słownik tematyczny dla 10 stanowisk wyspecyfikowanych w ramach poprzedniego rezultatu.
3.Głusi w pracy – Vademecum dla pracodawców z branży HORECA, które zawiera najważniejsze kwestie związane z zatrudnianiem osób niesłyszących.

Większość rezultatów powstała w 4 wersjach językowych: polskiej, greckiej, węgierskiej oraz angielskiej.

Więcej:
Materiały wypracowane w ramach projektu

[su_divider top=”no” divider_color=”#283583″ size=”2″]

Cykl projektów szkoleniowych dla branży HORECA w ramach przygotowania do Euro2012
Wysoki standard usług gastronomicznych na Euro 2012
Nowoczesne usługo gastronomiczne wizytówką Dolnego Śląska na Euro 2012
Szkolenia językowe i ICT dla osób pracujących
Profesjonalizm podstawą sukcesu w hotelarstwie i gastronomii

Celem projektów było podniesienie praktycznych kompetencji pracodawców i pracowników firm gastronomicznych w regionie Dolnego Śląska. Działania szkoleniowe pozwoliły na lepsze przygotowanie tych firm do profesjonalnej obsługi różnorodnej grupy konsumentów z całego świata w ramach Euro 2012. Szkolenia dotyczyły m.in.: systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, jakości bezpośredniej obsługi klientów, podniesienia kompetencji językowych i informatycznych, standardów żywienia, technik kucharskich, zasad planowania i obsługi imprez okolicznościowych, obsługi konsumenta, poznania zasad serwowania wina i kawy. Ogółem przeszkolono blisko 1150 pracowników gastronomii z ponad 50 firm. Wartość czterech projektów ogółem to ok. 300 tys. Euro.

Więcej:

Niezbędnik językowy gastronomia angielski

Niezbędnik językowy gastronomia francuski

Niezbędnik językowy gastronomia niemiecki

Niezbędnik językowy gastronomia włoski

 
Projekty zakończone sukcesem.