Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie

Szczegóły

  • Osoby dojrzałe
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 220 000 €
  • 10.2016 – 03.2019

Opis

Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Centrum Edukacji w ramach jednostki samorządu terytorialnego Gondomar (Portugalia) oraz Akademią Techniczno – Humanistyczną z Bielska Białej. Główny cel projektu to wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób dojrzałych (w wieku 50+) do różnych form uczenia się przez całe życie. Wypracowany w projekcie Model Inwestuj w siebie pozwala pełniej, efektywniej i skuteczniej rozwiązać problem zwiększania motywacji i zainteresowania osób 50+ udziałem w różnych formach uczenia się przez całe życie.

Kompleksowy model złożony jest z 8 części:

Część 1: Metody i techniki motywowania, zwiększania zainteresowania i utrzymania zaangażowania osób 50+ w obszarze LLL
Część 2: Potrzeby szkoleniowe osób 50+ w kontekście uwarunkowań oraz prognoz rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego
Część 3: Program szkoleń dla osób 50+ ukierunkowanych na aktywizację edukacyjną
Część 4: Program szkoleń dla osób 50+ podnoszących kompetencje kluczowe i społeczne
Część 5: Program szkoleń dla grupy użytkowników
Część 6: Poradnik dla organizatorów i trenerów nt. organizacji i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji oferty dla grupy 50+
Część 7: Poradnik brokerski dla osób 50+ w zakresie LLL
Część 8: Zestaw procedur wdrożeniowych.

Model przetestowany został na grupie 70 osób dojrzałych i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.

Projekt zakończony sukcesem.

Więcej:

Karta 1 Wprowadzenie
Karta 2 Program szkoleń dla grupy użytkowników
Karta 3 Motywowanie osób
Karta 4 Poradnik dla organizatorów
Karta 5 Program szkoleń dla osób dojrzałych
Karta 6 Szkolenia
Karta 7 Poradnik dla osób dojrzałych
Artykuł Econometrics

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00