Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Polski Związek Głuchych, Oddział w Łodzi (Polska), Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH Akademie, Chemnitz (Niemcy)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 450 000 €
  • 06.2016 – 11.2018

Opis

Celem głównym projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu do zatrudnienia osób głuchych i niedosłyszących.

Wypracowany w projekcie Model DEAF WORK składa się z ośmiu części:

Część 1: Koncepcja sieci współpracy z pracodawcami

Część 2: Ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego osoby głuchej – indywidualizacja podejścia

Część 3: Programy szkoleń w obszarze głównych luk kompetencyjnych głuchych z materiałami

Część 4: Poradnik dla pracodawców „Głuchy pracownik”

Część 5: Program seminariów dla pracodawców i słyszących pracowników „Współpraca z osobą głuchą”

Część 6: Cykl materiałów (film+kurs e-learningowy w PJM) „Pracować to znaczy …” aktywizujących osoby głuche do podjęcia zatrudnienia

Część 7: Cykl nagrań zawierających materiały ułatwiające komunikację głuchych z instytucjami (PUP, Urzędy, JST) w celu zwiększenia szans na rynku pracy (tłumaczone na PJM pisma, komunikaty, formularze wniosków wraz z instrukcją wypełnienia)

Część 8: Procedura wdrożenia modelu

Projekt zakończony sukcesem.

KARTA 1 Wprowadzenie
KARTA 2 Koncepcja sieci
KARTA 3 Program seminariów dla pracodawców
KARTA 4 Poradnik dla pracodawców
KARTA 5 Programy szkoleń
KARTA 6 Ścieżki rozwoju
KARTA 7 Kontakt z urzędem
KARTA 8 Pracować to znaczy
CARD 1 Introduction
CARD 2 Concept of a cooperation
CARD 3 Seminars programme for employers
CARD 4 Employer’s guide
CARD 5 Seminars programme
CARD 6 Paths of the educational
CARD 7 Contact with administration
CARD 8 When I do work

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00