Enable – Workable

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Fundacja INSPIRE (Malta)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 120 000 €
  • 07.2013 – 11.2014

Opis

Projekt dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze rzeczywistego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Realizacja projektu zakładała wypracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie podniesienia wiedzy i kompetencji osób, które mogą spotkać się z osobami z niepełnosprawnością na rynku pracy. Głównymi grupami docelowymi projektu byli pracownicy służb zatrudnienia i integracji społecznej, a także pracodawcy. Nasze rozwiązania wypracowaliśmy poprzez poznanie i adaptację dobrych europejskich praktyk, zwłaszcza rozwiązań stosowanych u maltańskiego partnera projektu, głównej organizacji na Malcie świadczącej usługi w zakresie wspierania integracji osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Do pracy w projekcie zaprosiliśmy osoby z województwa dolnośląskiego, które od lat związane są z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawności (tzw. multiplikatorzy). Staraliśmy się, aby były reprezentowane instytucje zajmujące się wszystkimi typami niepełnosprawności, również tymi mało znanymi, jak niepełnosprawność mentalna czy sensoryczna. Do pracy w projekcie zaprosiliśmy również aktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Chcieliśmy, aby podzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat rzeczywistej aktywizacji społecznej, barier, ale i możliwości ich przełamywania. W wyniku pracy w projekcie powstały dwie w pełni opisane i przetestowane koncepcje szkoleń dla pracowników służb zatrudnienia i integracji społecznej. Przygotowaliśmy również cztery newslettery na temat aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dwa raporty poświęcone tej problematyce.

Projekt zakończony sukcesem.

Raport Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Enable-Workable NEWSLETTER 01
Enable-Workable NEWSLETTER 02
Enable-Workable NEWSLETTER 03
Enable-Workable NEWSLETTER 04
Raport good practices Malta

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00